معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای صفحــه اصلــی معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای
سید هاشم حداد الموسوی

سید هاشم حداد الموسوی

حضرت آیت الله امام‌خمینی

حضرت آیت الله امام‌خمینی

حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

حضرت آیت الله بهجت

حضرت آیت الله بهجت

حضرت علامه حسن زاده آملی

حضرت علامه حسن زاده آملی

آیت الله شیخ عباس قوچانی

آیت الله شیخ عباس قوچانی

آیت الله شیخ محمدتقی آملی

آیت الله شیخ محمدتقی آملی

آیت‌الله سید عبدالکریم کشمیری

آیت‌الله سید عبدالکریم کشمیری

علامه طباطبایی

فیلسوف، متفکر و عارف بزرگ معاصر

علامه طباطبایی

« ما هر چه داریم از مرحوم قاضی داریم. این سبک تفسیر آیه به آیه را مرحوم قاضی به ما تعلیم دادند و ما در تفسیر، از مسیر و ممشای ایشان پیروی می کنیم. ایشان در فهم معانی روایات وارده از ائمه معصومین و ذهن بسیار باز و روشنی داشتند و ما طریقه فهم احادیث را که 'فقه الحدیث“ گویند از ایشان آموخته ایم.»

(علامه طباطبایی، مهرتابان،ص25-26)

*

«علامه طباطبایی نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی فراوانی داشت و حقأ در مقابل او خود را کوچک می دید و در چهره او یک دنیا عظمت و ابهت و اسرار توحید و ملکات و مقامات میجست، به طوری که نام استاد“ را فقط برای او می بردند و هر وقت استاد به طور اطلاق می گفتند مراد مرحوم قاضی بود و گویا در مقابل مرحوم قاضی، تمام اساتید دیگر با وجود آن مقام و عظمت علمی کوچک جلوه می کردند.»

(مرحوم علامه آیت الله حاج سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، مهر تابان، ص22 و 24)

*

«من یک روز به ایشان عطر تعارف کردم. ایشان عطر را به دست گرفته، تأملی کردند و گفتند: ”دو سال است که استاد ما مرحوم قاضی رحلت کرده اند و من تا به حال عطر نزده ام و تا همین زمان اخیر نیز هر وقت بنده به ایشان عطری داده ام، در آن را می بستند و در جیبشان می گذاشتند و من ندیدم که ایشان عطر استعمال کنند با اینکه از رحلت استادشان سی و شش سال می گذرد.»

(مرحوم علامه آیت الله حاج سیدمحمدحسین حسینی طهرانی، مهر تابان، ص13)