معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای صفحــه اصلــی معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای
سید هاشم حداد الموسوی

سید هاشم حداد الموسوی

حضرت آیت الله امام‌خمینی

حضرت آیت الله امام‌خمینی

حضرت آیت الله خامنه ای

حضرت آیت الله خامنه ای

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

حضرت آیت الله بهجت

حضرت آیت الله بهجت

حضرت علامه حسن زاده آملی

حضرت علامه حسن زاده آملی

آیت الله شیخ عباس قوچانی

آیت الله شیخ عباس قوچانی

آیت الله شیخ محمدتقی آملی

آیت الله شیخ محمدتقی آملی

آیت‌الله سید عبدالکریم کشمیری

آیت‌الله سید عبدالکریم کشمیری

آیت الله شیخ عباس قوچانی

عارف بالله

آیت الله شیخ عباس قوچانی

تا زمانی که در مشهد بودند استادی نداشتند اما وقتی به نجف آمدند در بین طلبه های مدرسه با آیت الله بهجت برخورد کرده، متوجه شدند ایشان وضعیت روحی خاصی دارند، روش و رفتار ویژه ای دارند و غیر از دیگران هستند. به همین خاطر از ایشان درخواست کردند که اگر شما شخصی را میشناسید به ما هم معرفی کنید و به این وسیله توسط آیت الله بهجت با آقای قاضی آشنا شدند و حدود چهارده سال از محضر آیت الله قاضی استفاده کردند.

___

منبع: کتاب عطش ص 139