معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای صفحــه اصلــی معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای مجموعه مستند « حدیث سرو»

مجموعه مستند « حدیث سرو»

مجموعه هفت قسمتی « حدیث سرو » مستندی بازسازی شده است که با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده مرحوم آیت الله قاضی، سعی می کند به زندگی و سیره ایشان بپردازد. این مجموعه به کرات از شبکه های مختلف صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش گردیده است.

 

عناوین قسمت های مختلف عبارتند از:

* قسمت اول: ستاره ای بدرخشید

* قسمت دوم: فتح و ظفر

* قسمت سوم: اندک اندک جمع مستان می رسند

* قسمت چهارم: مجلس  انس

* قسمت پنجم: جان آگاه

* قسمت ششم: غبار ره بنشان

* قسمت هفتم: شد آخرغبار

 

این مجموعه را می توانید از قسمت چندرسانه ای پایگاه اینترنتی « سیدالعرفا » مشاهده و دریافت نمایید