معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای صفحــه اصلــی معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای کتاب «آیت الحق»

کتاب «آیت الحق»

آیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سید علی آقا قاضی قدس سره (دوره دو جلدی)

به ضمیمه فلسفه عرفان شیعی

مولف : سید محمدحسن قاضی

مترجم : سید محمدعلی قاضی نیا

نویسنده مقدمه کتاب : حسین غفاری

ناشر کتاب : حکمت | حکمت سینا

 

کتاب حاضر رساله ای است در عرفان از عارفی راستین.
این کتاب به یکی از نام آوران عرفان شیعی و عارفی سترگ در سده ی اخیر سید علی قاضی طباطبایی اختصاص دارد.
این کتاب در دو جلد ،به عرفان سید علی قاضی و شخصیت او و نیز به بررسی شاگردانش که هر کدام برای خود آیتی شده اند از جمله علامه طباطبایی و مرحوم بهجت و بسیاری دیگر می پردازد.
عرفان شیعه می رسد به ملا علی جولا ، شوشتری ، ملا حسینقلی همدانی ، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی ، احمد کربلائی ، سید علی قاضی و شاگردان مبرز ایشان از جمله : علامه طباطبایی و برادرش محمد حسن الهی ، محمد تقی بهجت تبریزی ، عبدالکریم کشمیری ،سید هاشم حداد و شاگردان این بزرگوارن.
این کتاب ضمیمه فلسفه عرفان شیعی،به قلم جناب حسین غفاری،استاد دانشگاه تهران را نیز در برگرفته است.