معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای صفحــه اصلــی معرفــی نامــه آثــــار مرتبــــط خـــط زمـــــــــان شجـــره نامـــــه آیــــــــنـــــــه از نگاه دیگران چند رسانه ای کتاب «عطش»

کتاب «عطش»

کتاب «عطش» ناگفته‌هایی از سیر توحیدی کامل‌عظیم حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبایی (ره)

 تالیف: هیئت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس 

 ناشر: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

چاپ بیست و چهارم فروردین 1397

تیراژ:2500 جلد

کتاب از چهار بخش تشکیل شده است:

بخش اول شامل فصول:

1.زندگی نامه

2.فتح باب

3.سیره معنوی

4.سیره عرفانی

5.سیره تربیتی

6.اخلاق خانوادگی

7.اخلاق عارفانه

8.صلح کل

9.ولایت

10.رحلت

بخش دوم شامل فصول:

1.سر دلبران

2.توصیه‌ها

3.نامه ها

4.اشعار

5.دیدگاه‌ها

بخش سوم:

1.به یاد استاد سید محمد حسن قاضی و تمام خوبی هایش

بخش چهارم:

شامل مصاحبه ها و ...